เป็นผู้นำด้านเครื่องวัดความชื้นแบบออนไลน์มากว่า 40 ปีและได้การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นเครื่องวิเคราะห์ความชื้นที่ใช้ไนระบบออนไลน์ในกระบวนการผลิตโดยการนำเทคโนโลยี  Microwave Resonance Technology ในช่วงความถี่ 2,000 – 3,000 MHz มาใช้งานทำให้สามารถวัดปริมาณความชื้นในผลิตภัณฑ์ได้ภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งวินาทีเครื่องมือนี้จะวิเคราะห์ทั้งความชื้นที่อยู่ภายในและที่พื้นผิวการตรวจวัดความชื้นด้วยวิธีนี้เป็นการวัดแบบไม่ทำลายและไม่ใช้สารเคมีหรือตัวทำละลายจะไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายและค่าที่วัดจะไม่ได้รับผลกระทบจากสีความหนาแน่นและสมบัติทางพื้นผิวของผลิตภัณฑ์และใช้งานง่ายไม่ต้องทำการบำรุงรักษาเครื่อง (Maintenance free)  ช่วงปริมาณความชื้นที่สามารถตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 0.1 ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ต้องการทราบค่าความชื้นและสามารถนำมาใช้ได้ดีกับงานหลากหลานประเภทเช่น

 

อุตสาหกรรมคอนกรีต

 

อุสาหกรรมเซลามิกส์

 

อุตสาหกรรมด้านอาหาร Cereals, Animal feeds, Nuts, Coffee beans, grains, Caramel

 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ Rugs, Wovens, Felts

 

อุตสาหกรรมกระดาษ Cardboard, corrugated boxes, laminateds

 

งานผลิตวัสดุแผ่นเรียบ Gypsum board, Plywood, Oriented Strand Board, Veneer, Particle board

 

การวิเคราะห์ความชื้นแบบออนไลน์นี้ช่วยทำให้กระบวนการผลิตของคุณมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและยังมีส่วนช่วยเรื่องประหยัดพลังงานอีกด้านหนึ่ง

 

เวลาในการวัดหาค่าความชื้นมีความรวดเร็วถึง 50 ครั้งต่อ 1 วินาที

 

- Senser สามารถวัดความซื้นวัสดูที่มีความร้อนสูงได้ถึง 190 C ได้อย่าต่่อเนื่อง และ protection IP68 (e.g. foundry sand after drying, food after drying ovens, etc).

 

สามารถวัดลึกเข้าไปจากพื้นผิววัสดุหรือสิ่งที่ต้องการทราบค่าความชื้นได้ถึง 7 - 15 เซนติเมตรขึนอยู่กับวัสดุที่ต้องการวัด

 

สามารถวัดค่าความชื้นโดยไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย

 

มีช่องสัญญาณ Output ( 1- 5 VDC and  4 – 20 mAสำหรับเชื่อมต่อกับ PC และ PLC

 

สามารถติดตามบันทึกและปรับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมให้เหมาะสมซึ่งรองรับมาตรฐาน IFS V.5

 

รองรับการใช้งานอินเตอร์เฟสแบบ RS-422 จำนวน 1 ชุดแบบ RS-232 จำนวน 2 ชุดและมีทางเลือกเสริมสำหรับช่องการเชื่อมต่อแบบ Profibus และระบบเครือข่าย Ethernet

 

ทางเลือกเสริมสำหรับชุดคำนวณค่าความหนาแน่นอุปกรณ์สำหรับใช้งานในพื้นที่เสี่ยงต่อการระเบิดอุปกรณ์สำหรับควบคุมการทำงานแบบแยกชุด

 

.          .          

 

  

 

SITEMAP

Home
About
AGV & Material Handling
Product
Support
Contact

Address

บริษัท เอ็ม.ที.เอส 168 จำกัด : สำนักงานใหญ่ 96 ถนน รัตนาธิเบศร์  ตำบล บางกระสอ  อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

Tel : +66(0)2101 6776 , Email : mts168th@gmail.com

COPYRIGHT © 2022 MTS168 ALL RIGHT RESERVED