ทำไมต้องเลือกค็อกเน็กซ์?

 • เป็นที่กล่าวถึงในวงกว้างถึงการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านระบบวิชั่นที่มีความสลับซับซ้อนมากที่สุด
 • บริษัททางด้านวิชั่นเพียงแห่งเดียวที่พัฒนาผลิตภัณฑ์แมชชีนวิชั่นที่ครบถ้วนและหลากหลายมากที่สุด
 • บริษัทที่มีการทุ่มงบประมาณด้านการวิจัยโดยอาศัยประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กรกว่า 500 คน เป็นเวลานานหลายปีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และ เสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านวิชั่น
 • จำนวนระบบที่ได้รับการติดตั้งมากที่สุด
 • ทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชียวชาญสุงสุด
 • บทพิสูจน์ความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับจากทุกแวดวงอุตสาหกรรม
 • ในแต่ละวันสินค้ามากกว่าหนึ่งพันล้านชิ้นถูกประกอบขึ้นโดยมีค็อกเน็กซ์วิชั่นเป็นส่วนประกอบร่วมในการผลิตนั้น
ระบบแมชชีนวีชั่นคืออะไร
      ระบบแมชชีนวิชั่นคืออุปกรณ์ที่ใช้จับภาพและวิเคราะห์ข้อมุลจากภาพที่บันทึกได้ โดยถูกนำมาใช้ในระบบการผลิตแบบออดตเมชั่นที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ช่วยในการ “มองเห็น” เลนส์กล้องและอิมเมจเซ็นเซอร์จะทำการจับภาพ ในขณะที่วิชั่นซอฟแวร์จะทำหน้าที่วิเคราะห์ภาพที่เห็น และสื่อสารข้อมุลดังกล่าวไปยังอุปกรณ์อื่นๆวิชั่นซิสเต็มต้องการแสงสว่างในการทำงาน และสามารถปรับแต่งค่าโดยเชื่อมต่อกับอุปกร์แสดงผล เช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์
     อุปกรณ์วิชั่นซิสเต็มส์มีรูปทรงภายนอกที่หลากหลายขึ้นอยุ่กับความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้ใช้สามารถซื้อเฉพาะวิชั่นซอฟแวร์เพื่อใช้งานร่วมกับกล้องจับภาพและโพรเซสเซอร์เดิมที่มีอยู่ หรือสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แบบสแตนอโลนที่รวมกล้อง โพรเซสเซอร์และซอฟแวร์ไว้ในแพ็คเกจเดียวกัน
    
ระบบแมชชีนวิชั่นช่วยอะไรคุณได้บ้าง ?
    วิชั่นสามารถ Guide เครื่องจักร - เช่น หุ่นยนต์โรงงาน เพื่อทำการค้นหาวัตถุหรือชิ้นส่วน การค้นหาชิ้นส่วนคืองานสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบแมชชีน วิชั่น เพราะก่อนที่คุณจะสามารถวัด ตรวจสอบ หรือระบุตำแหน่งให้กับหุ่นยนต์ในการหยิบชิ้นส่วนใดๆก็ตาม คุณจำเป็นต้องหาชิ้นส่วนนั้นให้เจอเสียก่อน ค็อกเน็กซืคือเจ้าของเทคโนโลยีเหนือชั้นทางด้านนี้โดยเฉพาะ
    iNSPECT - ภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้าคุณขึ้นอยุ่กับความสามารถในการควบคุมไม่ให้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพตกถึงมือลูกค้าคนสำคัญได้เป็นอันขาด วิชั่นสามารถตรวจสอบคุณภาพสินค้าได้ 100% และทำงานได้เท่าทันกับรอบการทำงานของเครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตความเร็วสุง
    GAUGE - การบวนการในการผลิตจำนวนมากเกิดข้อผิดพลาดเมื่อเครื่องจักรดำเนินงานเกินค่าพิกัดความเผื่อ ส่งผลให้สินค้าถูกประกอบขึ้นผิดสเป็ค การวัดแบบไม่สัมผัสโดยอาศัยวิชั่นนั้นรวดเร็ว แม่นยำและสามารถแจ้งเตือนคุณถึงกระบวรการที่ผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที
    IDENTIFICATION - นี่คือแอพพลีเชั่นที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในการผลิต เครื่องอ่านรหัสของเราสามารถสแกนรหัสทั้งแบบ1มิติ และ 2 มิติได้อย่างรวดเร็วมาก และมีความแม่นยำสูง ช่วยให้สามารถระบุรายละเอียดในระดับปลึกย่อยเพื่อให้การครวจสอบย้อนหลังทำได้ทั่วทั้งกระบวนการผลิต ค็อกเน็กซ์คือผู้จัดหาโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ข้อนี้ได้ดีที่สุด
 

UPDATE VISION SOFTWARE “VISIONPRO VIDI“

Deep learning-based software for industrial image analysis
A breakthrough in complex inspection, part location, classification, and OCR 

VisionPro ViDi is the first deep learning-based image analysis software designed specifically for factory automation. Combining artificial intelligence (AI) with VisionPro and Cognex Designer Software, VisionPro ViDi solves complex applications that are too difficult, tedious, or expensive for traditional machine vision systems.

This novel approach, which tolerates deviation and unpredictable defects, beats even the best quality inspectors and is ideal for:

 • Defect detection
 • Texture and material classification
 • Assembly verification and deformed part location
 • Character reading, including distorted print

 

COGNEX VIDI™️

Cognex ViDi™️ที่พร้อมใช้งานสำหรับเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเชิงลึก หรือ Deep Learning-based Technology ที่ถูกคิดค้นมาสำหรับวิเคราะห์ภาพถ่ายในทางอุตสาหกรรม โดย Cognex ViDi จะเรียนรู้จากภายถ่ายต่างๆ ที่ถูกติดป้ายกำกับ ซึ่งป้ายกำกับเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของชิ้นงานที่ผู้ใช้งานทราบอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติ ความผิดปกติต่างๆ ไปจนถึงรูปแบบที่แตกต่างกันว่าเป็นชิ้นงานที่เป็นของดีหรือเป็นชิ้นงานที่เป็นของเสีย เหมือนถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับการฝึกฝนมา


4Powerful Toolsets
 

       อัลกอริทึมการเรียนรู้แบบเชิงลึกของ Cognex ViDi ได้ถูกปรับแต่งเพื่อวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอุตสาหกรรมซึ่งต้องการเพียงภาพถ่ายตัวอย่างที่หลากหลายของชิ้นงานที่ดีและชิ้นงานที่มีความผิดปกติ เวลาเล็กน้อยในการเรียนรู้และช่วงเวลาหนึ่งในการตรวจสอบ โดยเครื่องมือการตรวจสอบของ Cognex ViDi ประกอบไปด้วย Red-Analyze, Green-Classify, Blue-Locate และ Blue-Read ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในด้านของการตรวจสอบพื้นผิว การคัดแยกรูปแบบ การระบุตำแหน่งและการใช้งานการตรวจสอบแบบ OCR (Optical Character Recognition หรือ    การตรวจสอบตัวอักษรด้วยภาพ)

Locate features

 
ViDi Blue-Locate สำหรับตรวจหาลักษณะและวัตถุที่มีความซ้ำซ้อน โดยเป็นการเรียนรู้จากภาพตัวอย่าง ด้วยอัลกอรึทึมการระบุตำแหน่งแบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง อย่างการนับจำนวนขวดยาแบบใสขนาดเล็กบนถาด การควบคุมคุณภาพที่เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์บนชุดคิทหรือบนแพ็คเกจ

 
 
Detects anomalies and aesthetic defects
 
ViDi Red-Analyze สำหรับตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่เป็นกลุ่มก้อนหรือบริเวณพื้นที่ที่ให้ความสนใจจากภาพของตำแหน่งที่ต้องการตรวจสอบหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง ViDi Red-Analyze สามารถระบุรอยขีดข่วนบนพื้นผิวที่มีความซับซ้อน การประกอบที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ไปจนถึงปัญหารอยถักของสิ่งทอต่างๆ อย่างง่ายดาย โดยการเรียนรู้จากรูปลักษณ์ทั่วไปของชิ้นงานที่ประกอบไปด้วยส่วนที่มีนัยสำคัญแต่ยังสามารถยอมรับได้


Classifies objects or scenes

ViDi Green-Classify แยกแยะรูปแบบที่มีความแตกต่างกันจากภาพที่ได้รวบรวมไว้และที่ติดป้ายกำกับว่าเป็นรูปแบบอะไร โดยสามารถกำหนดค่าการยอมรับได้ ซึ่ง ViDi Green-Classify สามารถตรวจสอบเพื่อระบุผลิตภัณฑ์จากภาพของบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นทั้งยังสามารถแยกแยะคุณภาพของรอยเชื่อมและยังสามารถทำการคัดแยกตามค่าการยอมรับหรือค่าการไม่ยอมรับความผิดปกติต่างๆ


 
Reads text and characters
 
ViDi Blue-Read สามารถตรวจสอบตัวอักษรที่ไม่สมบูรณ์ เอียงและตัวอักษรที่เป็นการแกะสลักบนชิ้นงานได้ โดยใช้การอ่านตัวหนังสือด้วยภาพหรือ Optical Character Recognition (OCR) ซึ่งสารบัญตัวหนังสือส่วนใหญ่ได้ถูกรวบรวมไว้ใน ViDi โดยไม่ต้องมีการทำทำโปรแกรมเพิ่มเติมหรือสอนให้รู้จักเพื่อความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนี้ ทำให้การปรับแต่งการใช้งาน OCR ที่มีความยุ่งยากให้กลายเป็นง่ายดาย โดยไม่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญทางวิชั่น

 


Easy training and deployment

        Cognex ViDi ยินยอมให้ช่างเทคนิคทำการสอนรูปแบบการเรียนรู้เชิงลึก ด้วยเวลาไม่กี่นาที โดยการใช้ภาพตัวอย่างจำนวนหนึ่ง ซึ่งหลังจากทำการปรับแต่งการใช้งานเรียบร้อยแล้ว ViDi สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ด้วยผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำพร้อมกับบันทึกภาพการตรวจสอบต่างๆ เพื่อติดตามกระบวนการผลิต

 

.          .          

 

  

 

SITEMAP

Home
About
AGV & Material Handling
Product
Support
Contact

Address

บริษัท เอ็ม.ที.เอส 168 จำกัด : สำนักงานใหญ่ 96 ถนน รัตนาธิเบศร์  ตำบล บางกระสอ  อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

Tel : +66(0)2101 6776 , Email : mts168th@gmail.com

COPYRIGHT © 2022 MTS168 ALL RIGHT RESERVED